fbpx
loader-logo

Ēku modelēšana

Ēku modelēšana

Ēku modelēšana ir process, kura laikā tiek veikta ēkas holistiskā analīze, kas ļauj pastāvīgi modelēt, plānot un pārbaudīt ēkas ekspluatācijas īpašības visā ēkas dzīves ciklā. Ēkas modelis tiek pamatots ar precīzu konstrukcijas un infrastruktūras plānu. Tādējādi tiek pieņemti atbilstoši projektēšanas risinājumi un uzlabota ēkas rentabilitāte, īstenojot efektīvus inženiertehniskos lēmumus.


Mūsu sniegtie pakalpojumi:


 • dinamiskā enerģijas modelēšana;
 • sildīšanas un dzesēšanas slodžu izvērtēšana un AVGK analīze;
 • termiskā komforta analīze;
 • pasīvā projekta analīze;
 • dabiskās gaismas modelēšana;
 • saules starojuma novērtējums;
 • pasīvās dzesēšanas analīze;
 • akustikas analīze.

PRIEKŠROCĪBAS

 • precīzs ēkas modelis ļauj projektēt ēku ar labākām ekspluatācijas īpašībām;
 • ļauj plānot un projektēt ērtu infrastruktūru;
 • precīzs modelis ļauj pielāgot atbilstošākos inženiertehniskos risinājumus;
 • ļauj izvēlēties efektīvus enerģijas patēriņa līdzekļus.

Energoauditi

Energoauditi

Ēkas energoauditi tiek veikti, lai novērtētu esošās ēkas stāvokli un izvēlētos līdzekļus enerģijas patēriņa efektivitātes palielināšanai, kā arī enerģijas izmaksu mazināšanai. Ēku enerģētika ir aktuāla gan jaunbūvēm, gan kapitāli renovējamām ēkām. Ēkām tiek izdots energoefektivitātes sertifikāts, kura iegūšanai tiek aprēķināta ēkas energoefektivitāte, un tiek piešķirta ēkas energoefektivitātes klase.

Sagatavojam dažādu veidu energopatēriņa auditus saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem un starptautiskajiem standartiem, piemēram, ASHRAE.

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • konsultācijas un labākās audita sistēmas izvēle;
 • ēkas mērījumi;
 • datu vākšana un aprēķini;
 • optimāli enerģijas taupīšanas risinājumi;
 • atbilstošāko enerģijas metožu plāna izveidošana;
 • audita pārskatu sagatavošana;
 • dokumentu sagatavošana ES finansējuma iegūšanai.

Priekšrocības:

 • energoaudits sniedz sīku informāciju par ēkas enerģijas patēriņu;
 • ēku īpašniekiem ļauj noteikt enerģijas patēriņa efektivitātes palielināšanas iespējas;
 • ļauj mazināt enerģijas izmaksas;
 • ļauj palielināt enerģijas patēriņa efektivitāti;
 • efektīvi risinājumi paaugstina ēkas vērtību;
 • ļauj uzlabot ēkas ekspluatācijas īpašības.

Konsultācijas energoefektivitātes jautājumos

Konsultācijas energoefektivitātes jautājumos

Energoefektivitāte ir nozīmīga, lai raiti īstenotu enerģijas un vides aizsardzības pārvaldības standartus. Kopā ar klientu tiek attīstītas enerģijas pārvaldības sistēmas un mūsdienīgi risinājumi, kas ievērojami mazina enerģijas patēriņu un maina vides stāvokli.

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • ēku enerģētiskā sertificēšana/energoefektivitātes klases noteikšana;
 • konsultācijas par atbilstību valsts energoefektivitātes prasībām;
 • konsultācijas par ēku energoefektivitāti, pamatojoties uz labo praksi;
 • GNEĒ (“Net Zero Energy Building”) projektēšanas stratēģija;

Priekšrocības:

 • konsultācijas ļauj izvērtēt labāko enerģijas patēriņa mazināšanas risinājumu;
 • konsultāciju laikā tiek izvēlēti līdzekļi ēkas ekspluatācijas īpašību uzlabošanai.

Oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes stratēģija

Oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes stratēģija

Oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes procesa mērķis ir mazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu daudzumu atmosfērā. Vienlaikus ar oglekļa dioksīda emisijas novēršanas vai kompensēšanas stratēģiju uzņēmumā tiek palielināta enerģijas patēriņa efektivitāte, pielāgoti atjaunojamās enerģijas avoti. Šī stratēģija ir ilgtspējas stratēģijas stūrakmens, kura pamatā ir uzņēmuma sociālā un ekonomiskā atbildība.

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • konsultējam oglekļa dioksīda emisijas neitralitātes stratēģijas ieviešanas jautājumos;
 • palīdzam noteikt oglekļa dioksīda daudzuma pārvaldības principus;
 • konsultējam pirms uzņēmuma oglekļa dioksīda pēdas analīzes veikšanas;
 • konsultējam un palīdzam izvēlēties efektīvākos enerģijas pārvaldības līdzekļus.

Priekšrocības:

 • oglekļa dioksīda emisijas mazināšana palielina uzņēmuma konkurētspēju un priekšrocības tirgū;
 • apliecina uzņēmuma organizatorisko, ekonomisko un sociālo atbildību;
 • ļauj nostiprināt vietu tirgū un palielināt potenciālu;
 • nodrošina uzņēmējdarbības uzticamību ieinteresēto pušu starpā;
 • palīdz garantēt stabilus ieņēmumus un atmaksāšanos ilgtermiņā;
 • investētāji labprātāk mēdz izvēlēties izstrādājumus vai pakalpojumus no atbildīgas uzņēmējdarbības, kas saudzē vidi.

energinis-auditas-dinaminis-modeliavimas

Galvenā kontaktpersona

Kiril Simbirskij

Vecākais inženieris | Enerģētikas specialists | Ilgtspējīgas attīstības konsultants