fbpx
loader-logo

Ēku sertifikācija

Ēku sertifikācija

Ēku sertificēšana ir starptautisks ilgtspējīga īpašuma pierādījums. Ilgtspējīga būvniecība nozīmē labākus ekspluatācijas parametrus un efektivitāti, atmaksāšanos ilgtermiņā, atbildīgu skatījumu uz vidi un cilvēka veselību.

Palīdzam novērtēt un izvēlēties atbilstošāko starptautisko ilgtspējīgu ēku standartu, konsultējam un sertificējam jaunbūves un jau esošās ēkas.

Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • BREEAM In-Use International
 • BREEAM New Construction International
 • BREEAM Refurbishment
 • LEED New Construction
 • LEED O+M
 • WELL
 • FITWEL
 • EDGE
 • LŽPT

Priekšrocības

 • Investētājiem | Sertifikāts pierāda uzticamu būvniecību, caurredzamību un ekoloģisko atbildību. Labākās, veselīgākās ēkās parasti var pieprasīt lielākas nomas maksas un tām piemīt augstāka vērtība. Lielie NĪ un institucionālie investētāji aizvien biežāk izvēlas investēt ekoloģisku ēku projektos.
 • Iznomātājiem | Ēka, kurai ir piešķirts ilgtspējas sertifikāts, ir pievilcīgāka ekoloģisko īpašību – labāku nosacījumu cilvēka veselībai un labklājībai – dēļ. Šādās ēkās ir augstāka darbinieku ražīgums, mazāka darbinieku rotācija, augstāks higiēnas un veselības aizsardzības līmenis.
 • Īpašniekiem | Ilgtspējīgs nekustamais īpašums ir lietderīgs naudas plūsmas ziņā. Efektivitātes palielināšana var mazināt ekspluatācijas izmaksas mazāku komunālo maksājumu un ēkas uzraudzības izmaksu dēļ, mazāka enerģijas cenu riska vai mazāku apdrošināšanas un parādu izmaksu dēļ.

Konsultēšana

Konsultēšana

Konsultācijas ilgtspējas jautājumos ļauj rast labākos ilgtspējas risinājumus jūsu uzņēmējdarbības pārvaldībai, materiālu ražošanai un nekustamā īpašuma attīstībai. Katra sesija sniedz ieskatu jautājumos par harmonisku attīstību un efektīvāku darbības vadību.

Sniedzam konsultācijas ilgtspējas jautājumos:


Priekšrocības:

 • individuālas konsultācijas vērš uzmanību tieši uz jūsu vajadzībām;
 • ļauj izprast ilgtspējas sniegto labumu visām ieinteresētajām pusēm;
 • ļauj pielāgot un pareizi īstenot atbilstošākos ilgtspējas standartus;
 • nodrošina atbilstošāko risinājumu izvēli, pamatojoties uz pieredzi un labu praksi;
 • sniedz iespēju iegūt informāciju par ilgtspējas pārvaldību;
 • ļauj palielināt uzņēmējdarbības rentabilitāti un garantēt atmaksāšanos ilgtermiņā.

GRESB konsultācijas

GRESB konsultācijas

Ilgtspējas pārbaude tiek veikta pirms nekustamā īpašuma iegādes, lai noteiktu ilgtspējas līmeni ēkā un preventīvi ieviestu pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu mazāku kaitējumu videi, labākus nosacījumus cilvēkam un dabai gan tagadējai, gan nākamajām paaudzēm.

Sniedzam praktiskas vadlīnijas komerciāla nekustamā īpašuma īpašniekiem ilgtspējas riska pārvaldībai un stratēģisku darbību īstenošanai gan esošajām ēkām, gan jaunbūvēm.

Priekšrocības:

 • Enerģijas patēriņa efektivitāte | Viss process tiek īstenots, vienlaikus veicot sīku enerģijas patēriņa efektivitātes pārbaudi.
 • Lielāka procesu ražīgums | Ilgtspējas pārbaude ļauj noteikt efektīvākas ekspluatācijas iespējas piesārņojuma pārvaldībai, ūdens patēriņam, atkritumu apsaimniekošanai, transportēšanai, iedzīvotāju veselības un ēkas komfortam, dienasgaismas un akustikas uzraudzībai u. c.
 • Labāki priekšnosacījumi ilgtspējas sertifikātu saņemšanai | Ilgtspējas pārbaude nodrošina labākus priekšnosacījumus, lai iegūtu augstāku novērtējumu, saņemot starptautiskos NĪ ilgtspējas sertifikātus (LEED, WELL, BREEAM, FITWEL).

Produkta vides deklarācija (EPD)

Produkta vides deklarācija (EPD)

EPD (Environmental Product Declaration/Produkta vides deklarācija) ir standartizēts starptautiskais dokuments, kas tiek sagatavots saskaņā ar standartiem EN 15804 un ISO 14025 un kas sniedz sīku informāciju par produkta ražošanas cikla ietekmi uz vidi un cilvēku. EPD deklarācija tiek formēta, pamatojoties uz LCA (Life Cycle Assessment/dzīves cikla novērtējums) aprēķiniem, un sniedz kvalitatīvu pamatu produktu salīdzināšanai.

Mūsu komanda parūpēsies par visu EPD procesu jūsu produktiem:

 • konsultācijas un atbilstošāko EPD risinājumu izvēle jūsu produktiem;
 • iepazīšanās ar procedūrām;
 • datu vākšana un analīze;
 • produkta dzīves cikla aprēķins no izmantotajām izejvielām līdz pārstrādei (“from cradle to grave”);
 • EPD dokumenta sagatavošana;
 • trešās neatkarīgās puses iesaistīšana pārbaudei un apstiprināšanai;
 • dokumenta publiskošana izvēlētajā starptautiskajā datubāzē.

PRIEKŠROCĪBAS:

 • produktam tiek piešķirts uzticamības aspekts starptautiskajos tirgos;
 • produkti, kuriem ir EPD deklarācija, vieglāk saglabā konkurētspēju tirgū;
 • EPD produkti nodrošina labākus priekšnosacījumus BREEAM un LEED sertifikātu saņemšanai;
 • ražošanas procesa analīze ļauj atklāt un noteikt posmus, kas ir jāpilnveido;
 • tiek palielināta jūsu produkta vērtība;
 • iespēja mazināt negatīvo ietekmi uz vidi ilgtermiņa perspektīvā;
 • ietekmes uz vidi deklarēšana stiprina jūsu zīmola un uzņēmuma tēlu.

Kontaktpersona

Evaldas Savickis

Dibinātājs | Direktors | Akreditēts ilgtspējības vērtētājs